Ulusal ve Uluslararası Komiteler

Sunduğumuz hizmetler ve uzmanlık alanlarında ilgili ulusal ve uluslararası teknik komitelerde etkin rol almayı önemsiyoruz. Uzmanlarımız komitelerde yer alarak sektöre katkıda bulunuyor ve yön verici rol alıyor.

Ulusal Komiteler
– TSE MTC 150 Rüzgâr Enerjisi Ayna Komitesi
– MMO (İzmir Şube) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanlık Komisyonu
– İzmir Rüzgâr Sempozyumu Yürütme Kurulu

Uluslararası Komiteler
– IEC – TC 88/MT 12-1
Wind turbine power performance testing (61400-12-1 Ed.2)
– IEC – TC 88/WG 15
Assessment of wind resource, energy yield and site suitability input conditions for wind power plants (61400-15)