İnşaat ve Kurulum

Rüzgâr santrali inşaat ve kurulum sürecinde olan yatırımcılara, konusunda uzman mühendisler ile güvenilir bağımsız denetim hizmetleri sunulur. Farklı disiplinlerde uzmanlıklar gerektiren bu süreçte  inşaat, elektrik ve mekanik kurulum süreçlerinin takibi ve oluşan sorunların en çabuk şekilde çözülmesini sağlanır.

 

Türbin Fabrika Üretim İnceleme (Factory Audit)

Seçilmiş veya değerlendirme aşamasındaki türbinler, özellikle de yeni teknoloji ve tasarıma sahip modelleri üretim tesisilerinde incelenir ve belgelenir. Tedarikçilerin kalite sistemlerine uyumluluğu ve fabrika testleri denetlenir.

Santral Tasarım ve Proje İnceleme

Hazırlanmış olan türbin yerleşimleri, topograjik ve jeoteknik çalışmalar, yol ve vinç çalışma sahası tasarımı, türbin temeli, şalt merkezi ve enerji nakil hatları tasarım ve hesapları incelenir, teknik standartlar ve ilgili mevzuatlara göre değerlendirilir. Gerekli iyileştirmeler önerilir.

Sözleşme İnceleme

Türbin üreticisi ve yükleniciler ile imzalanan sözleşme ve teknik şartnameler incelenir, değerlendirilir.

İnşaat / Kurulum İzleme ve Denetim

Sözleşme ve şartnamelerde belirtilenler doğrultusunda yürütülmesi gereken inşaat, elektrik ve mekanik kurulum işlerinin tüm aşamaları sahada izleme ve denetimi gerçekleştirilerek belgelenir.

Kabul ve Devreye Alma Denetimi

Kabul ve devreye alma aşamalarındaki elektriksel kurulumlar denetlenir ve belgelendirilir, kurumlar nezdinde yapılacak kabullerde destek verilir.