İşletme

Mevcut teknik durum kazanç, iletişim kalitesi ve proje ilerleme konularında gerçekçi analizler ile santralin hesaplanmış üretim öngörüsünü karşılayabilmesi ve sözleşmelerde belirtilen haklarını koruyabilmesi son teknoloji kontrol ve izleme yazılımları kullanılarak profesyonel iletme yönetim hizmetleri sunulur.

 

İşletme Planlama ve Yönetimi

Santral işletme yöneritimi dahilinde performans takibi, garanti yönetimi, servis ve bakım kontrolleri ile muhasebe ve bilanço hazırlama hizmetleri sunulur.

Akredite Güç Eğrisi Doğrulama

Devreye alınan türbinlerin güç üretim performanslarının, üretici tarafından sunulmuş güç eğrisine uyumluluğunun doğrulanması için IEC61400-12-1 standartlarına göre türbin güç performans ölçümleri yapılır.

Türbin Muayenesi

Kurulum sonu muayenesi ile rüzgâr türbinlerinin teslim öncesi durumunun teknik şartnamelere uygunluğu belirlenir. Garanti bitimi öncesinde, garanti kapsamındaki arızaların tespiti yapılır ve belgelenir. Önleyici bakım tavsiyeleri verilir ve servis organizasyon değerlendirmesi yapılır.

Santral Performans Analizi

Türbinlerinizin işlevsel davranışı periodik olarak kontrol edilerek, yolunda gitmeyen durumlar belirlenir ve düzeltilir, makinenin performansı iyileştirilir.Türbin kontrolleri, türbin durum simulasyonları ve scada verileri incelenerek yatırımın getirisini olumlu yönde artıracak çözümler sunulur.

Enerji Üretim Tahminleri

Santral işletmecileri, şebeke işletmecileri ve enerji alım satım şirketleri için konuma özel hava tahminleri ve santral üretim karakteristikleri gelişmiş algoritmalar ile modellenerek santrallerin haftalık, gün öncesi, gün içi ve eş-zamanlı üretim tahminleri hesaplanır.