Rüzgâr Ölçüm Danışmanlığı

Projelerin rüzgar ölçüm süreçlerinde sunduğumuz danışmanlık ile kurulacak istasyon konfigürasyonu ve kurulumunun uluslararası standartlara ve yerel mevzuatlara uygun olması sağlanır,  bankalarca tanınır kurulum raporu hazırlanır ve tüm ölçüm süreci yönetilir.

 

Ölçüm İstasyonu Tasarımı

Sahanın tahmini rüzgâr sınıfı ve planlanan santral özelliklerine göre uygun yükseklik ve özelliklere sahip ölçüm istasyonu tasarlanır, yerel mevzuata (Ölçüm Tebliği), uluslararası standart ve önerilere (IEC, MEASNET) uygun ölçüm sistemi yapılandırılır.

Ölçüm Sistemleri Tedarik / Sözleşme Danışmanlığı

İstasyon kurulumunu yapacak firmanın seçimi, yapılacak sözleşme süreçleri, ölçüm sistemlerinin teklif ve tedarik süreçleri yönetilir.

Kurulum Denetim ve Süpervizyon

Ölçüm istasyonunun belirlenmiş tasarım ve yapılandırmaya uygun şekilde kurulması için ölçüm cihaz montaj, kayıt sistemlerinin devreye alınma aşamaları ve kurulan sisteme ilişkin tüm iş detayları sahada denetlenir.

Kurulum Raporu (Bankalarca Tanınır)

Saha denetim ve belgelendirmesi neticesinde bankalar ve finans kuruluşları tarafından tanınır düzeyde, IEC 61400-12-1 uluslararası standardında ve MEASNET önerilerinde belirtilen kriterlere uygun detaylı kurulum raporu hazırlanır.

MGM – Kurulum Raporu / Saha Kabulü

Lisans Yönetmeliği ve Ölçüm Tebliği’nde belirtilen ölçüm istasyon kurulum raporu ve ek teknik belgeleri hazırlanır, saha kabullerinde uzaktan veya sahada teknik destek verilir.

LiDAR Ölçümleri (Bankalarca Tanınır)

Modern rüzgar türbinlerinin göbek yüksekliklerinde ölçüm yapılabilmesini sağlayan LIDAR teknolojisi ile enerji değerlendirmesi için en iyi veriler elde edilir. Bankalarca tanınır LiDAR ölçümleri sayesinde projenin değeri artar, geniş sahalarda farklı konumlarda ölçümler yapılarak enerji hesaplarındaki belirsizlikler azaltılır.

İstasyon İnceleme / Doğrulama

Sahada mevcut ölçüm istasyonlarının ve toplanmış olan verilerin uluslararası standartlara ve önerilere uygunluğu incelenir, gerekli iyileştirme önerileri sunulur.

Veri Takibi (MMS)

Ölçüm verileri günlük bazda kontrol edilirek, verilerin gerekli alıcılara ve kurumlara iletimi sağlanır. Sistemde herhangi bir arıza oluşumu varsa tespit edilir, arıza kaydı ve hata bildirimi yapılır. Fiziksel kaynaklı arızalar bakım ve onarım ekiplerine bildirilir. Web tabanlı MMS yazılımı ile müşterilere veri izleme erişimi sunulur.