Veri Analizleri ve Enerji Değerlendirmesi

Ölçüm sürecini tamamlamış projeler için veri analizleri yapılarak ölçüm noktasındaki rüzgar karakteristikleri hesaplanır, planlanan proje sahası genişliği, arazi tipine göre uygun modelleme yöntemleri seçilerek üretim hesaplamaları yapılır. Uluslararası saha ve ölçüm değerlendirme standartları (MEASNET, IEC) referans alınarak sürdürülen çalışmalar, deneyimli teknik ekip tarafından rüzgar endüstrisinde kabul görmüş yazılımlar kullanılarak yapılır.

 

Ölçüm Veri Analizi

Ölçüm verileri incelenerek  anlamsız ve/veya hatalı verilerin tespit edilir, kurulum ve bakım raporları incelenerek gerekli veri temizliği ve düzeltmeleri yapılır. Ölçüm verileri, mevcut istasyon koordinatına özel hazırlanmış uzun dönem referans veriler ile ilişkilendirilerek, ölçüm noktasındaki rüzgar potansiyelinin 20 yıllık dönemi kapsayan değerlerine ulaşılır. Yıllara bağlı değişkenliklerin sebep olduğu üretim belirsizliği hesaplanır.

MGM – Ölçüm Sonuç Raporu

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen ve önlisans başvurusunda kurumlara sunulması gereken ‘Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu‘ ve ekleri kurumların talep ettiği yöntemler doğrultusunda yapılan veri analizleri ile hazırlanır.

Türbin Yerleşimi ve Enerji Değerlendirmesi

Sahanın rüzgâr sınıfının belirlenmesi ile seçilen uygun tipteki türbinler, yapılan saha akış modellemeleri sonucu oluşturulan rüzgar kaynak haritasında, teknik ve idari kısıtlar göz önüne alınarak yüksek üretim hedefiyle sahaya yerleştirilir. Türbin etkileşim kayıpları dikkate alınarak yıllık enerji üretim miktarı hesaplanır.

YEGM – Türbin Yerleşimi ve Santral Saha Sınırları Çizimi

Santral Sahası Belirleme Yöntemi ve Rüzgâr Enerjisi Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak türbin yerleşimi yapılır ve santal saha sınırları çizilir.

Enerji Değerlendirme Raporu (Bankalarca Tanınır)

Saha incelemesi ve ileri seviye veri analizleri sonrası, saha topografik özelliklerine uygun akış modellemeleri yapılarak uygun türbin konumlarındaki yıllık enerji üretimleri hesaplanır. Ölçüm, modelleme ve diğer kaynaklara dayalı belirsizlilkler hesaplanır. Teknik ve işletmesel kayıpların belirlenmesi ile yıllık enerji üretim değerleri elde edilir.  Projelerin finansman aşamasında gerekli olan bankalarca tanınır düzeydeki enerji değerlendirme raporu hazırlanır.