Yer Seçimi/Uygulanabilirlik

Rüzgâr enerjisi proje geliştirme süreçlerinde yapılan yer seçimi ve uygulanabilirlik çalışmaları ile üretim potansiyeli yüksek bölgeler üzerinde teknik, coğrafi ve mevzuatsal olarak rüzgâr santrali yerleşimine uygun sahalar seçilir, bu sayede saha konumuna ilişkin oluşabilecek riskler minimum düzeye indirgenir.

 

RES Saha Sorgusu (Lisanslı / Önlisanslı)

Lisanslı, önlisanslı ve başvuru aşamasında olan projelerin güncel veritabanımızdaki konum ve saha sınır bilgileri planlanan proje sahası ve çevresi için haritalandırılır, oluşabilecek saha çakışmaları değerlendirilir

Lisans / Trafo Kapasite Sorgusu

Planlanan proje sahası için ilgili il ve bölgedeki açıklanmış başvuru kapasiteleri değerlendirilir, bölgedeki trafo kapasiteleri sorgulanır.

Saha Analizi (GIS)

Topoğrafik haritalar, uydu resimleri, arazi kullanım haritaları kullanılarak saha ve çevresindeki tüm unsurlar, saha statüleri, uzaklaşma mesafeleri vb. durumlar tespit edilir. Topoğrafik uygunluk, ulaşım ve santral yerleşimine etkiyen fiziksel durumlar değerlendirilir, rüzgâr enerji santrali kurulumuna uygun sahalar belirlenir.

Rüzgâr Kaynak Haritası

Uydu kaynaklı sentetik veriler ve yakın konumlardan temin edilen meteorolojik ölçüm verileri kullanılarak planlanan proje sahası ve çevresini kapsayan rüzgâr kaynak haritası oluşturulur. Bu çalışma ile rüzgâr potansiyeli yüksek alanlar belirlenir, ölçüm yapılacak konumlar belirlenir.