Projelendirme ve Planlama

Santrale ilişkin tüm tasarım ve hesaplamalar yapılarak, yatırım ve işletme maliyetleri detaylı şekilde hesaplanır. Uygun türbin seçimi, türbin tedarik ve yüklenici firma seçim süreçleri yönetilir ve sözleşme görüşmelerinde danışmanlık sağlanır. Mevzuatsal açıdan gerekli teknik belgeler hazırlanır.

 

Santral Tasarımı (Yerleşim, Elektrik, İnşaat, Mekanik)

Teknik standartlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapılan türbin yerleşimleri, saha uygunluğu, topograjik ve jeoteknik çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda yol ve vinç çalışma sahası tasarımı, türbin temeli, şalt merkezi ve enerji nakil hatları tasarım ve hesapları sunulur.

Maliyet Hesapları (CAPEX / OPEX)

Tasarlanan santralin teknik özellikleri, konumu ve bileşenleri değerlendirilerek yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanır, detaylı finansal modelleme yapılır.

Türbin Seçimi / Tedarik / Sözleşme Danışmanlığı

Uygun türbin tipleri için market analizi yapılır ve teklifler toplanır, tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşme görüşmelerinde danışmanlık sağlanır.

Yüklenici Firma Seçimi / Tedarik / Sözleşme Danışmanlığı

İnşaat, elektrik ve mekanik işlerini  yüklenecek firmaların seçimi için teklifler hazırlanır, tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşme görüşmelerinde danışmanlık sağlanır.

İzinler için Teknik Uzman Raporları

İzin alma süreçlerinde gerekli olan/olabilecek gürültü yayımı, buzlanma, gölge ve görsel etki modellemeleri ile santral dahilindeki türbinlerin fiziksel etki raporları hazırlanır.

TÜBİTAK – Teknik Etkileşim Analizi (TEA)

Projelendirme sürecinde TÜBİTAK BİLGEM’e yapılacak yapılacak Teknik Etkileşim Analiz Başvurusu için gerekli teknik bilgi ve belgeler hazırlanır.